माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री
कार्यकारी उपाध्यक्ष

माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको भनाइ

नेपालमा पहिलो पटक युवा विकासको क्षेत्रमा सघन काम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषदको गठन भएको छ । यस परिषदको संगठनात्मक स्वरुप अनुसार कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन समेत गरी कार्यारम्भ भएकोमा खुशी लागेको छ । युवा भनेका देश विकासका आधार स्तम्भहरु हुन् जसको क्षमता र क्रियाशिलतामा देशको विकास निर्भर गर्दछ । अतः युवाहरुमा सकारात्मक सोंचको विकास गर्नुको साथै उनीहरुमा कार्यक्षमता, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी व्यापक सहभागिताका साथ रोजगारी र व्यवसायिकीकरण हुनु नितान्त जरुरी छ । 

कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूको भनाइ

नेपालमा लामो समयको युवाहरुको निरन्तर सकारात्मक दबाब एवं अथक प्रयास पछि वि.सं. २०६५ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । युवा विकासका लागि विविध कार्यक्रमहरु यस मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेकोमा वि.सं. २०७२ सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन निर्माण तथा सोको आधारमा  युवाको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न तथा युवालाई सशक्तीकरण  गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषदको स्थापनासंगै अव ती सबै कार्यक्रमहरु यस परिषदबाट सञ्चालन हुनेछ ।

प्रेस गतिबिधि

युवा गतिबिधि


प्रशासकीय प्रमुख/सहसचिव
उप सचिव/सूचना अधिकारी