युवा उद्यम कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अावेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।