१६-४० वर्षका युवाबाट व्यावसायिक उद्यम स‌ंचालन गर्नका लागि प्रस्तावको दरखास्त दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । जिल्ला युवा समितिकाे कार्यालय , काठमाडौं ।