ललितपुर जिल्ला युवा समितिको कार्यालयको आ.व. २०७४-०७५ का लागि युवा उद्यम कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्ने म्याद थपसम्बन्धी अत्त्यान्त जरुरी सूचना -