सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला युवा समितिको कार्यालयहरुलाई निर्देशन